• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Возни редови низ сите места во Македонија и пошироко

Право на избор на превозник до одредена дестинација

24/7 грижа кон клинетите

САС - Скопска автобуска станица

Детали за автобуската

Развојот на автобускиот сообраѓај на еден град е тесно поврзан со развојот на самиот град. Градот Скопје има, речиси, вековна традиција кога станува збор за главната автобуска станица. Поради низа на причини нејзината локација не била постојана со текот на времето, но како објект секогаш ја обавувала својата должност.

Меѓународната автобуска станица во Скопје е најголемата автобуска станица во Република Македонија. Станува збор за автобуска станица која што спроведува најголем број на возни редови, како во земјата така во странство. Не постои поголемо место во Република Македонија до кое што нема возен ред од Скопје до него и обратно. Исто така треба да се истакне дека од автобуската станица се возат и меѓународни возни редови. Во моментов од Скопје тргнуваат автобуси кон 20 европски држави.

Секоја година бројот на возни редови кои што се реализираат од автобуската станица се зголемува. Исто така треба да се истакне дека и бројот на патници кои што ги користат услугите на автобуската од година во година расте.

Back to Top